ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Côn trùng gây hại cây trồng
Tác giả: Nguyễn Văn Huỳnh, Lê Thị Sen
Quyển sách (tái bản lần 2) có bổ sung nhiều kiến thức và sâu hại mới, gây hại nặng trong điều kiện thực tế hiện nay như Hội chứng chổi rồng, Sâu đục vỏ trái bưởi,... cùng 15 tranh hình màu các loài dịch hại phổ biến trên các loại cây trồng chính ở ĐBSCL hiện nay.
Các loài nấm gây bệnh hại cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam
Tác giả: Đặng Vũ Thị Thanh
Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin về hình thái, phân bố và triệu chứng gây hại trên cây trồng của một số loài nấm đã phát hiện được ở Việt Nam
Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Trần Oánh (Ch.b.), Nguyễn Văn Viên, Bùi Trong Thủy
Trình bày những hiểu biết chung về thuốc BVTV, quản lý và sử dụng; những đặc tính sinh học cơ bản của các nhóm thuốc BVTV.
Giáo trình côn trùng nông nghiệp
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Ch.b.), Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Giang, Lê Khắc Phúc
Trình bày khái niệm, cấu tạo, đặc điểm hình thái học côn trùng, sinh lý giải phẫu côn trùng, sinh vật học côn trùng, phân loại côn trùng; Nguyên lý và phương pháp phòng trừ sâu hại cây lương thực, cây rau, cây công nghiệp, và cây ăn quả.
Giáo trình bệnh cây chuyên khoa : Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
Tác giả: Vũ Triệu Mân
Giới thiệu một vài bệnh hại cây trồng: bệnh do nấm hại cây lương thực, rau, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa; Bệnh do vi khuẩn hại cây lương thực, cây rau, cây ăn quả và cây công nghiệp; Bệnh do virus; Bệnh do phytoplasma; Bệnh do viroide; Bệnh do tuyến trùng;...
Giáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vật : Dùng cho hệ đại học
Tác giả: Nguyễn Văn Đĩnh (Ch.b.), Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Dũng,...
Trình bày định nghĩa, nội dung và lịch sử biện pháp sinh học; Cơ sở khoa học của đấu tranh sinh học; Kẻ thù tự nhiên của dịch hại: Vai trò và đặc điểm ứng dụng; Nhân nuôi và sử dụng kẻ thù tự nhiên
Nhện hại cây trồng và biện pháp phòng ngừa
Tác giả: Nguyễn Văn Đĩnh
Cung cấp những thông tin cơ bản về một số loài nhện hại cây chính và phương pháp phòng chống nhện hại hiện nay ở nước ta.
Phòng trừ sâu bệnh hại cây họ cam quít
Tác giả: Vũ Công Hậu
Sơ lược về cây họ cam quít trên thế giới và trong nước; Sâu chính hại cây họ cam quít; Bệnh cây hại cam quít và biện pháp phòng trị.
Phòng trừ bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá lúa
Tác giả: Nguyễn Mạnh Chinh
Triệu chứng bệnh; sự phát sinh phát triển và tác hại của bệnh; Biện pháp phòng trừ bệnh.
Sử dụng vi sinh vật có ích - Tập 2 : Ứng dụng nấm cộng sinh và vi sinh vật phòng trừ sâu lại
Tác giả: Trần Văn Mão
Giới thiệu sản xuất nấm rễ cộng sinh và một số vi sinh vật diệt sâu hại : Ứng dụng nấm rể cộng sinh, sử dụng vi sinh vật gây bệnh côn trùng, một số vấn đề về làm tăng hiệu quả phòng trừ sâu bằng vi sinh vật.
Sử dụng vi sinh vật có ích - Tập 2 : Ứng dụng nấm cộng sinh và vi sinh vật phòng trừ sâu lại
Tác giả: Trần Văn Mão
Giới thiệu sản xuất nấm rễ cộng sinh và một số vi sinh vật diệt sâu hại : Ứng dụng nấm rể cộng sinh, sử dụng vi sinh vật gây bệnh côn trùng, một số vấn đề về làm tăng hiệu quả phòng trừ sâu bằng vi sinh vật.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center