ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kỹ thuật thu hái bảo quản quả tươi sạch một số loại trái cây
Tác giả: Phạm Văn Côn
Giới thiệu một số biện pháp kĩ thuật đơn giảm, dễ thực hiện tại gia đình. Đảm bảo sau vụ thu hoạch quả cây mẹ vẫn sinh trưởng phát triển tốt để cho tiếp vụ quả năm sau. Đảm bảo sản phẩm quả tươi sau khi bảo quản một thời gian nhất định vẫn tươi ngon, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kỹ thuật đạt năng suất lạc cao ở Việt Nam
Tác giả: Ngô Thế Dân ( Ch.b.)
TRình bày các yếu tố hạn chế năng xuất lạc ở Việt Nam. Tuyển chọn những giống lạc mới và nghiên cứu sâu bệnh hại lạc và các biện pháp phòng trừ ở Việt Nam. Đưa ra kỹ thuật trồng lạc đạt năng suất cao...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center