ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình chọn giống cây trồng ngắn ngày
Tác giả: Vũ Văn Liết, Trần Văn Quang, Vũ Thị Thu Hiền,...
Trình bày những kiến thức cơ bản về tình hình sản xuất, nguồn gốc, đa dạng di truyền và phương pháp chọn tạo một số cây trồng nhắn ngày như: Chọn tạo giống lúa, ngô, đậu tương, lạc, giống cây có củ, giống cây bông và mía
Giáo trình hệ thống thông tin đất đai
Tác giả: Phạm Văn Vân
Trình bày lý thuyết về hệ thống thông tin đất đai; Thực hành hệ thống đất đai.
Giáo trình sản xuất giống và công nghệ hạt giống
Tác giả: Vũ Văn Liết (Ch.b.), Nguyễn Văn Hoan
Trình bày quá trình sinh sản ở thực vật; thành phần hóa học của hạt; sự nảy mầm của hạt; trạng thái ngủ nghỉ của hạt; giá trị gieo trồng hạt giống; sức sống và bệnh hạt giống; nguyên lý cơ bản của kỹ thuật sản xuất hạt giống cây trồng; kỹ thuật sản xuất hạt giống cây tự thụ phấn;...
Giáo trình thủy nông cải tạo đất : Dùng cho chuyên ngành Khoa học đất và trồng trọt
Tác giả: Phạm Ngọc Dũng (Ch.b.), Nguyễn Văn Dung
Đại cương về môn học thủy nông; quan hệ giữa đất - nước và cây trồng; Chất lượng nguồn nước tưới trong cải tạo đất; khai thác các nguồn nước tưới để cải tạo đất; chế độ tưới nước cho cây trồng; tiêu nước cải tạo đất;...
Giáo trình nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng
Tác giả: Vũ VăN Liết (Ch.b.), Nguyễn Văn Cương; Đồng Huy Giới,...
Phân tích nguồn gen thực vật; Sinh sản ở thực vật ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng; Thống kê sinh học ứng dụng trong chọn giống cây trồng; Phương pháp tạo biến dị di truyền trong chọn giống cây trồng; Chọn giống ở cây sinh sản vô tính;...
Giáo trình phân bón I
Tác giả: Nguyễn Như Hà (Ch.b.), Lê Thị Bích Đào
Cung cấp kiến thức về thành phần, tính chất và kỹ thuật sử dụng chung của các loại và dạng phân bón thông dụng cho sinh viên các ngành Khoa học đất, Nông hóa thổ những, Hóa nông nghiệp, Khoa học cây trồng, chọn giống, Bảo vệ thực vật,...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center