ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bài giảng chọn tạo giống cây trồng chống chịu điều kiện bất thuận
Tác giả: Vũ Văn Liết, Trần Văn Quang, Vũ Thị Thu Hiền,...
Trình bày nững khái niệm cơ bản về môi trường bất thuận, cơ chế di truyền tính chống chịu điều kiện bất thuận và phương pháp chọn tạo giống một số cây trồng như lúa, ngô,...chống chịu điều kiện bất thuận.
Bài giảng phân tích phân bón, cây trồng
Tác giả: Lê Thị Bích Đào (Ch.b), Nguyễn Như Hà
Phân tích phân bón - cây; xử lý kết quả phân tích. Giới thiệu 14 bài tập thực hành.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center