ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cấp thoát nước
Tác giả: Nguyễn Đình Huấn, Nguyễn Lan Phương
Giáo trình Cấp thoát nước – Nguyễn Đình Huấn có144 trang cung cấp những kiến thức cơ bản về cấp, thoát nước bên ngoài và bên trong công trình. Giáo trình hướng dẫn các bước để tính toán, thiết kế mạng lưới cấp cũng như thoát nước và quá trình xử lý nước cấp.
Cấp thoát nước
Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ (c.b), Trần Đức Hạ, Đỗ Khải,...
Giáo trình Cấp thoát nước – Nguyễn Đình Huấn có144 trang cung cấp những kiến thức cơ bản về cấp, thoát nước bên ngoài và bên trong công trình. Giáo trình hướng dẫn các bước để tính toán, thiết kế mạng lưới cấp cũng như thoát nước và quá trình xử lý nước cấp.
Cấp thoát nước
Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ (c.b), Trần Đức Hạ, Đỗ Khải,...
Trình bày cấp nước bên ngoài công trình; Thoát nước bên ngoài công trình; Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà; Hệ thống thoát nước trong nhà; Cấp nước nóng.
Các bảng tính toán thủy lực
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
Cuốn sách"các bảng tính toán thủy lực" nhằm giới thiệu các bảng dùng để tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước. việc sử dụng các công thức cho các loại ống thủy tinh, ống thép, gang,ống nhựa thủy tinh đã được kiểm nghiệm tại Viện nghiên cứu cấp thoát nước, thủy công, và địa chất thủy văn toàn Liên xô và được ghi nhận trong các tài liệu tiêu chuẩn trước đây của Liên xô
Cấp thoát nước
Tác giả: Nguyễn Thống
Giáo trình Cấp thoát nước trong nhà
Tác giả: ThS Trần Thị Mai
Giáo trình xử lý chất thải
Tác giả: Nguyễn Đình Mạnh (Ch.b.), Phạm Châu Thùy
Cung cấp những vấn đề cơ bản của công nghệ xử lý chất thải rắn, lỏng, khí theo mặt bằng chung. Giáo trình mang sắc thái Sinh học và Nông nghiệp
Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Tác giả: Bùi Khắc Toàn, Trần Thị Hường, Vũ Hoàng Điệp
Trình bày khái, vai trò, đặc tính, định hướng phát triển về đô thị và hệ thống hạ tầng; Giao thông đô thị;Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị; Cấp thoát nước đô thị.
Solid waste technology and management - V. 2
Tác giả: Thomas H. Christensen
With contributions from more than seventy internationally known experts presented in two volumes and backed by the International Waste Working Group and the International Solid Waste Association, detailed chapters cover: Waste Generation and Characterization, Life Cycle Assessment of Waste Management Systems, Waste Minimization, Material Recycling, Waste Collection, Mechanical Treatment and Separation, Thermal Treatment, Biological Treatment, Landfilling, Special and Hazardous Waste.
Solid waste technology and management - v.1
Tác giả: Thomas H. Christensen
The collection, transportation and subsequent processing of waste materials is a vast field of study which incorporates technical, social, legal, economic, environmental and regulatory issues. Common waste management practices include landfilling, biological treatment, incineration, and recycling - all boasting advantages and disadvantages. Waste management has changed significantly over the past ten years, with an increased focus on integrated waste management and life-cycle assessment (LCA), with the aim of reducing the reliance on landfill with its obvious environmental concerns in favour of greener solutions. With contributions from more than seventy internationally known experts presented in two volumes and backed by the International Waste Working Group and the International Solid Waste Association, detailed chapters cover: Waste Generation and Characterization, Life Cycle Assessment of Waste Management Systems, Waste Minimization, Material Recycling, Waste Collection

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center