ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi
Tác giả: Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng
"Công trình tháo lũ là một trong những công trình chủ yếu và quan trọng ở đầu mối thuỷ lợi nhằm đảm bảo cho sự làm việc an toàn và ổn định lâu dài của hồ chứa nước. Trong lần tái bản này, nội dung cuốn sách được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển đa dạng và phong phú của các công trình thuỷ lợi ở nước ta cũng như trên thế giới hiện nay. Quyển sách này giúp cho các cán bộ khoa học kỹ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trình tháo lũ. Cuốn sách gồm 7 chương: - Chương 1: Những vấn đề chung. - Chương 2: Đập tràn. - Chương 3: Đường tràn dọc. - Chương 4: Đường tràn ngang. - Chương 5: Xi phông tháo lũ. - Chương 6: Giếng tháo lũ. - Chương 7: Công trình thảo lũ kiểu sâu. "
Giáo trình tưới tiêu nước
Tác giả: Nguyễn Văn Dung (Ch.b.), Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân
Trình bày đại cương về tưới tiêu nước. Mối liên hệ giữa đất - nước - cây trồng. Chế độ tưới nước cho cây trồng, phương pháp tưới, kĩ thuật tưới, chế độ tiêu, yêu cầu tiêu nước và hệ thống thuỷ nông
Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới
Tác giả: Trần Văn Sửu
Giới thiệu hệ thống kênh, các cấp kênh, các hình thức lấy nước của kênh, quy trình vận hành của hệ thống kênh và điều kiện để một hệ thống kênh vận hành đúng quy trình
Thủy lực, tập 1
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Từ điển thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thủy lợi Anh - Việt = Multilingual Technical Dictionary on Irrigation and Drainage
Tác giả: Ủy ban tưới tiêu Quốc tế (ICID)
Cuốn từ điển này đã được chia thành 16 chương chính theo các chủ đề. Mỗi chương lại được chia thành các mục và khi cần thiết các mục này lại tiếp tục được chia tiếp thành các đề mục và tiểu đề mục.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center