ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô. Tập II
Tác giả: Trần Đình Bửu, Dương Học Hải
Mặt đường bê tông xi măng : cho đường ô tô - sân bay
Tác giả: Dương Ngọc Hải, Hoàng Tùng
Trình bày cấu tạo và kết cấu các loại mặt đường bê tông xi măng, các tác động của trọng tải và tự nhiên đối với mặt đường bê tông xi măng, vật liệu xây dựng mặt đường bê tông xi măng, tính toán thiết kế mặt đường bê tông thông thường, tính toán thiết kế các loại mặt đường bê tông xi măng có sử dụng cốt thép hoặc lưới thép, mặt đường bê tông xi măng đầm lăng
Quy hoạch, thiết kế và xây dựng đường giao thông nông thôn
Tác giả: Trương Xuân Khiêm, Nguyễn Xuân Cậy, Nguyễn Quang Toản
Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 3
Tác giả: Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo
Giới thiệu các cơ sở lí luận, các quy định hướng dẫn trong thiết kế nền đường, áo đường các công trình thoát nước trên đường, các công trình giao thông đô thị và công tác khảo sát đường ô tô
Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô
Tác giả: Hồ Văn Quân (Ch.b.), Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi,...
Trình bày kiến thức cơ bản về thiết kế và thi công cống trên đường ô tô; nghiên cứu, khảo sát, đo đạc, xác định vị trí cống và tính toán lưu lượng nước chảy về cống; phân loại, chọn loại cống và bố trí cống; đặc điểm và cấu tạo các loại cống; tính toán thuỷ lực cống và các công trình phụ trợ khác; thiết kế kết cấu cống và thi công công trình cống
Thiết kế đường ô tô: đường ngoài đô thị và đường đô thị. T.2, Đường đô thị
Tác giả: Doãn Hoa
Giới thiệu đặc điểm đương đô thị; Thiết kế các yếu tố kĩ thuật đường đô thị; Thiết kế đường đô thị theo AASHTO; Thiết kế cải tạo đường đô thị; Thiết kế đường trong khu công trình; Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị;...
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hùng
Trình bày tiêu chuẩn lựa chọn và các loại hình của nút giao thông khác mức; Tính toán và lựa chọn các thông số kỹ thuật thiết kế nút giao thông khác mức; Thiết kế ngã ba và ngã tư giao nhau khác mức.
Vật liệu xây dựng đường ô tô và sân bay
Tác giả: Phạm Duy Hữu, Ngô Xuân Quảng
Nội dung cuốn sách gồm những tính chất của vật liệu xây dựng, vật liệu đất đá xây dựng, cốt liệu xâdwunjg, xi măng và chất kết dính vô cơ, bê tông xi măng, vữa xây dựng, vật liệu kim loại, vật liệu gỗ, bitum xây dựng đường ô tô và sân bay, bê tông atphan, vật liệu chất dẻo xâ dựng, vật liệu sơn
Xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu
Tác giả: Dương Ngọc Hải
Trình bày hiện trạng và xu thế phát triển công nghệ xử lí nền đất yếu trong xây dựng công trình đường ôtô; Về các chỉ dẫn và các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế, thi công nền đắp đường ôtô trên đất yếu; Một số thực tế xây dựng nền đắp đường ôtô trên đất yếu ở nước ta; Về sự hình thành vùng hoạt động cố kết và vùng hoạt động cố kết theo thời gian trong đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp.
Xây dựng mặt đường ô tô
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Quang Huy
Xây dựng đường ô tô
Tác giả: Lã Văn Chăm (c.b), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Huệ Chi,..
Trình bày các vấn đề chung về xây dựng đường ô tô; Công tác làm đất trong xây dựng nền đường; Các phương pháp thi công nền đường; Thi công nền đường trong các trường hợp đặc biệt. Thi công các hạng mục khác và công tác nghiệm thu nền đường; Các lớp áo đường sử dụng vật liệu hạt không gia cố; Các lớp áo đường bằng vật liệu gia cố chất liên kết vô cơ; Các loại mặt đường nhựa; Mặt đường bê tông xi măng.
Xây dựng nền đường ô tô
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Quang Huy
Trình bày các biện pháp và kỹ thuật thi công công trình nền đường trong các điều kiện khác nhau về địa hình, địa chất và trang thiết bị thi công.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center