Khái quát về cơ học khối đá và phân loại; trình bày giả thuyết áp lực đất đá; sự phát triển kỹ thuật chống neo trong các đường lò; phân loại, tác dụng các bộ phận của kết cấu neo; nguyên lý làm việc, tính toán tham số kết cấu neo; vật liệu kết cấu chống neo; thiết bị thi công neo; công nghệ đào chống lò bằng kết cấu neo; quan trắc đo đạc kiểm tra chất lượng trong thi công neo; chống giữ đường lò bằng neo dự ứng lực