ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
20 năm Olympic cơ học toàn quốc 1989- 2008 sức bền vật liệu
Tác giả: Phạm Ngọc Khánh, Hoàng Xuân Lượng, Lê Ngọc Hồng
Cuốn sách bao gồm đề thi và đáp án Olympic cơ học toàn quốc(1989-2008) và phần bài tập chọn lọc có các nội dung chủ yếu sau: kéo đúng tâm, trạng thái ứng suất, đặc trưng hình học, xoắn thanh thẳng, uốn phẳng, chuyển vị của dầm chịu uốn, chịu lực phức tạp, ổn định của thanh chịu nén đúng tâm, tải trọng động
AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 : no experience required
Tác giả: David Frey
AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007: clear-cut guide are concise explanations and practical tutorials that explain how to plan and develop a complete AutoCAD project. Follow the tutorials sequentially, which have been fully updated for AutoCAD 2007, or jump in at any chapter by downloading the drawing files from the Sybex Web site.
AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004 : no experience required
Tác giả: David Frey
AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004: No Experience Required is your step–by–step introduction to the latest versions of AutoCAD and AutoCAD LT, the industry–leading design and drafting programs used by architects, engineers, drafters, and design teams worldwide. Inside this perfectly–paced guide are the clear–cut explanations and practical, step–by–step tutorials that you need to create, develop, and complete even the most elaborate AutoCAD projects.
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible
Tác giả: Ellen Finkelstein
A comprehensive reference and tutorial for architects, engineers, drafters, and others using the leading computer-assisted design software, AutoCAD, or its "lite" version, AutoCAD LT. Begins with AutoCAD basics, including the AutoCAD interface and commands, and progresses to complex topics such as programming and customization.
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 : no experience required
Tác giả: David Frey
This perfectly paced guide are the clear-cut explanations and practical tutorials that you need to complete even the most elaborate AutoCAD projects. Discover AutoCAD 2005"s newest features as you plan and develop a complete project. Follow the tutorials sequentially or begin at any chapter by downloading the drawing files from the Sybex website.
AutoCAD 2006 and AudoCAD LT 2006 : no experience required
Tác giả: David Frey
With AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006, Autodesk has added enhancements to drafting functions, the interface, tables, and more. AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006: No Experience Required is the perfect step-by-step introduction to the world"s leading CAD software. Inside this clear-cut guide are concise explanations and practical tutorials that explain how to plan and develop a complete AutoCAD project.
A commands guide for solidworks 2008
Tác giả: David C. Planchard, Marie P. Planchard
This book offers a reference guide that begins with an overview of the software"s concepts and terminology. It facilitates the understanding of the techniques for reusing features, parts, and assemblies through symmetry, patterns, and design tables.
Auto Engine Performance and Driveability
Tác giả: Chris Johanson
The Auto Engine Performance and Driveability Shop Manual contains thorough coverage of the tasks listed in the A8 Engine Performance area of the NATEF Task List. Each job in this manual is a hands-on activity, and most jobs correspond to one or more of the NATEF tasks. The jobs have been carefully organized and developed to increase the chances of passing the related ASE tests by having the reader apply what has been learned in the classroom. This manual steps through all of the NATEF tasks in the A8 Engine Performance area, which include inspecting, testing, and diagnosing engine, fuel and air induction, ignition, engine cooling, and emissions systems; removing and replacing self-contained components; and removing, overhauling, and reinstalling major components.
Auto electricity and Electronic
Tác giả: Jame E. Duffy
Auto Electricity and Electronics teaches the design, operation, and diagnosis of starting, charging, ignition, lighting, and other major systems. The text stresses the use of on-board diagnostics, as well as conventional meter tests, to find electrical, electronic, and computer-related problems. A chapter on advanced diagnostics covers the latest equipment and techniques used to locate problems. This is a valuable resource to those preparing for ASE Certification Test A6, Electrical/Electronic Systems.
Auto Engine Repair
Tác giả:
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
giáo trình gồm ba module với 11 chương. Module I- Bảo hộ lao động gồm 4 chương: chương 1- đại cương về bảo hộ lao động với những khaió niệm cơ bản các phương pháp phân tích, điều khiển và tổ chức bảo hộ lao động. chương 2- vi khí hậu, với nội dung cơ bản về vi khí hậu, các biện pháp cải thiện vi khí hậu ở nơi làm và rung đối với cơ thể người và các biên pháp bảo vệ,...
Bài tập vẽ kĩ thuật : Sách dùng cho các trường đào tạo nghề và trung cấp kĩ thuật
Tác giả: Trần Hữu Quế
Tóm tắt các kiến thức cơ bản, các phương pháp vẽ cơ bản
Bảo trì quản lý máy tính
Tác giả: Trần Văn Minh
Bảo vệ các hệ thống điện
Tác giả: Trần Đình Long
Tổng quan về bảo vệ các hệ thống điện, bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Giới thiệu việc sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Bài tập cung cấp điện
Tác giả: Trần Quang Khánh

Page 1/18  12345>


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center