ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Điều dưỡng ngoại 1 (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng)
Tác giả: Nguyễn Tấn Cường (cb)
Cung cấp các kiến thức cơ bản, vấn đề chăm sóc người bệnh, kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là quy trình điều dưỡng ngoại khoa gồm ngoại cơ sở và tiêu hóa.
Điều dưỡng ngoại 2 (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng)
Tác giả: Nguyễn Tấn Cường (cb)
Cung cấp các kiến thức cơ bản, vấn đề chăm sóc người bệnh, kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là quy trình điều dưỡng ngoại khoa gồm ngoại cơ sở và tiêu hóa.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center