ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình sinh lí học trẻ em
Tác giả: Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan
Giải phẫu sinh lý : Sách dùng cho các trường trung học y tế
Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Lê Bá Thúc
Giới thiệu môn giải phẫu người bao gồm các hệ và các giác quan; sinh lý học con người: sinh lý máu, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, sinh sản và thần kinh.
The digestive system: Basic science and clinical
Tác giả: Margaret E. Smith; Dion G. Morton
Vật lý lý sinh y học
Tác giả: Phan Sỹ An, Nguyễn Văn Thiện chủ biên
Cuốn sách được phân chia thành 10 bài. Mỗi bài nội dung được trình bày thành 2 phần: phần đầu là ôn tập các kiến thức vật lý cần thiết và phần sau là các kiến thức lý sinh liên quan và ứng dụng của nó trong y học.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center