ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Management 8e
Tác giả: richard l daft stephen R hiatt
Management
Tác giả: stephen p robbins mảy coulter
AutoCAD 2000 : no experience required
Tác giả: David Frey
AutoCAD 2000: No Experience Required is your step-by-step introduction to the latest version of AutoCAD, the computer drafting and design program that has become the industry standard in architecture, landscaping, engineering, and construction. Inside, practical examples and straightforward explanations show you exactly what you need to know to create a project -- and will help you master every essential AutoCAD feature.
Bài tập điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Công Phương
Tập hợp các bài tập về các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động. Các bài tập về hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động. Bài tập hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hoá. Mỗi phần có giải đáp kèm theo
Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
Tác giả: Phan Thị Huệ
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Công Phương
Tập hợp các bài tập về các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động. Các bài tập về hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động. Bài tập hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hoá. Mỗi phần có giải đáp kèm theo
Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
Tác giả: Phan Thị Huệ
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Bài tập kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào
Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện
Cơ sở kĩ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần
Trình bày tóm tắt lý thuyết và bài tập hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến kĩ thuật nhiệt như trạng thái của môi chất ở pha khí và hơi, dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt…
CAD trong điện điện tử vi điều khiển và ứng dụng
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Giới thiệu sơ qua về phần mềm MIKROC và hướng dẫn cách cài đặt chương trình; ngôn ngữ và các hàm có sẵn trong MIKROC; điều khiển LED đơn; 10 bài tập thực hành với PICBASIC PRO và PROTEUS; điều khiển động cơ một chiều; điều khiển động cơ bước; điều khiển LED 7 đoạn và LED ma trận; LCD chuyển đổi AD và bàn phím; I2C: PIC-EEPROM-PIC-PIC; truyền thông nối tiếp (USART) vi điều khiển - vi điều khiển và vi điều khiển - máy tính
Cơ sở kĩ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần
Trình bày tóm tắt lý thuyết và bài tập hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến kĩ thuật nhiệt như trạng thái của môi chất ở pha khí và hơi, dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt…
CAD trong điện điện tử vi điều khiển và ứng dụng
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Giới thiệu sơ qua về phần mềm MIKROC và hướng dẫn cách cài đặt chương trình; ngôn ngữ và các hàm có sẵn trong MIKROC; điều khiển LED đơn; 10 bài tập thực hành với PICBASIC PRO và PROTEUS; điều khiển động cơ một chiều; điều khiển động cơ bước; điều khiển LED 7 đoạn và LED ma trận; LCD chuyển đổi AD và bàn phím; I2C: PIC-EEPROM-PIC-PIC; truyền thông nối tiếp (USART) vi điều khiển - vi điều khiển và vi điều khiển - máy tính
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật
Tác giả: PGS.TSKH Lê Văn Hoàng
Điện tử số
Tác giả: Lương Ngọc Hải
Trình bày các kiến thức cơ sở của kĩ thuật số; các hệ mạch logic TTL và CMOS; tổng hợp mạch logic tổ hợp; thiết bị logic khả trình; mạch logic tổ hợp, logic dãy, mạch tạo xung…
Điều khiển quá trình
Tác giả: Bùi Quốc Khánh
Những kiến thức cơ bản về mô tả động học hệ thống điều khiển tự động, thiết bị đo và bộ truyền tín hiệu đo
Điều khiển lập trình với S7 - Tia portal
Tác giả: Phạm Quang Huy
Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt tia Portal, lập trình với S7 200, S7 1200 từ chương trình tia Portal kèm theo các bài tập minh hoạ hướng dẫn thực hành và tạo giao diện với S7 200, S7 300, tia Portal
Điện tử thực hành
Tác giả: Đỗ Đức Trí
Trình bày một số kiến thức cơ bản về dụng cụ và thiết bị đo, linh kiện điện tử thụ động và tích cực, nguồn cấp điện một chiều cho thiết bị điện tử

Page 1/5  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center