Trình bày khái niệm lịch sử phân loại và nguồn gốc Polyphenol rong biển; Phân tích đánh giá hàm lượng, hoạt tính chống oxy hóa và kỹ thuật thu nhận Polyphenol rong biển; Ứng dụng Polyphenol hoạt tính; Ứng dụng phụ phẩm rong biển sau chiết Polyphenol.