ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình quỹ gen và bảo tồn quỹ gen
Tác giả: Vũ Văn Liết
Trình bày khái niệm, vai trò đa dạng sinh học, đa dạng di truyền và tài nguyên di truyền thực vật; thu thập nguồn gen thực vật; bảo tồn nội - ngoại vi
Hình thái học thực vật
Tác giả: Nguyễn Bá

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center