ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
business process integration technology
Tác giả: gelinas sutton fedorowicz
Bài giảng sinh thái nông nghiệp : Chương trình đại học
Tác giả: Trần Danh Thìn (Ch.b.), Trần Đức Viên
Trình bày những cơ sở lý luận của sinh thái học nông nghiệp; Hệ sinh thái nông nghiệp; Thiết kế hệ sinh thái nông nghiệp bền vững; Quản lý sinh thái sâu bệnh, cỏ dại và đất nông nghiệp.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center