ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Các nguyên lý di truyền
Tác giả: Trần Văn Khoa, Đặng Chí Thành
Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn
Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật, đa dạng sinh vật trên thế giới và ở Việt Nam. Nhận dạng nhanh từng loại thực vật hạt kín (cây gỗ, nhóm cây bụi, cây thảo, dây leo...). Các chi thực vật hạt kín, các loài cây trồng, các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center