ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
An toàn sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Biological Psycholohy
Tác giả: Jame W.Kalat
Các nguyên lý di truyền
Tác giả: Trần Văn Khoa, Đặng Chí Thành
Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn
Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật, đa dạng sinh vật trên thế giới và ở Việt Nam. Nhận dạng nhanh từng loại thực vật hạt kín (cây gỗ, nhóm cây bụi, cây thảo, dây leo...). Các chi thực vật hạt kín, các loài cây trồng, các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam
Giáo trình sinh học đại cương
Tác giả: Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hương,...
Cung cấp những kiến thức chung nhất về các nguyên lý cơ bản của sinh học đại cương; Những kiến thức được đề cập tạo cơ sở cho sinh viên trong việc tiếp thu các kiến thức cơ sở và chuyên ngành của các ngành đào tạo sau này.
Sinh học - Campbell
Tác giả: Campbell-Reece
Cuốn sách Sinh học này được biên soạn rất dễ hiểu giúp người đọc có thể tự học, tự hệ thống hóa kiến thức để có thể nắm bắt được những kiến thức cốt lõi của Sinh học cũng như cung cấp cho những người yêu thích môn Sinh học cách nghiên cứu, khám phá Sinh học một cách hiệu quả nhất
Sinh học
Tác giả: Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A,...
Cuốn sách Sinh học này được biên soạn rất dễ hiểu giúp người đọc có thể tự học, tự hệ thống hóa kiến thức để có thể nắm bắt được những kiến thức cốt lõi của Sinh học cũng như cung cấp cho những người yêu thích môn Sinh học cách nghiên cứu, khám phá Sinh học một cách hiệu quả nhất
Vi sinh vật học
Tác giả: Nguyễn Lân Dũng chủ biên, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty
Vi sinh vật - Bệnh truyền nhiễm vật nuôi
Tác giả: Nguyễn Bá Hiên (chủ biên)

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center