ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cơ học cơ sở. Tập 2: Động học và động lực học
Tác giả: Đặng Quốc Lương
Cuốn sách bao gồm các nội dung: Động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động phức hợp của điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, nguyên lý Đalămbe, nguyên lý di chuyển khả dĩ, va chạm, bài tập động học và động lực học.
Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở. Tập 1: Tĩnh học
Tác giả: Đặng Quốc Lương, Ngô Quang Hưng, Hoàng Văn Tùng, Phạm Thị Hà Giang
Để giúp sinh viên khắc phục được những khó khăn trên. Bộ môn Cơ học lý thuyết biên soạn cuốn: Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở: tập 1- tĩnh học với nội dung sau: Tóm tắt phần lý thuyết liên quan đến các bài tập, nêu phương pháp giải từng loạibaiftoann và các ví dụ áp dụng, hướng dẫn giải các bài tập có trong giáo trình.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center