ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Annual Reviews of Computational Physics II
Tác giả: Dietrich Stauffer
Advances in dynamics, instrumentaion and control
Tác giả: Chun-Yi Su, Subhash Rakheja, Enrong Wang, Rama B Bhat
Bài tập cơ học. T.1, Tĩnh học và động học
Tác giả: Đỗ Sanh chủ biên, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Nhật Lệ
Bài tập vật lý đại cương. T.1
Tác giả: Lương Duyên Bình
Bài tập vật lý đại cương. T.1: Cơ- Nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Tụng
Bài tập vật lý đại cương. T.2
Tác giả: Lương Duyên Bình
Bài tập vật lý đại cương. T.3, Quang học - vật lí lượng tử
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa
Bài tập vật lý đại cương. T.3, Quang học - vật lí lượng tử
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa
Bài tập vật lí đại cương. T.1, Cơ - nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình chủ biên… [và những người khác]
Bài tập vật lí đại cương. T.2, Điện - dao động - sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình chủ biên… [và những người khác]
Bài tập vật lí đại cương. T.2, Điện - dao động - sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình chủ biên… [và những người khác]
Bài tập động lực học công trình
Tác giả: Phạm Đình Ba
Bài tập thủy lực. T.2
Tác giả: Nguyễn Cảnh Cầm… [và những người khác]
Bài tập trường điện từ
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Bài tập thủy lực. T.2
Tác giả: Nguyễn Cảnh Cầm… [và những người khác]
Bài giảng vật lý đại cương 1
Tác giả: Trương Thành
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện- Dao động- Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
Cơ học chất lỏng ứng dụng
Tác giả: Lê Danh Liên

Page 1/6  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center