ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa là quyển sách bao gồm các nội dung trọng yếu sau: định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, máy kinh vĩ, máy vi nô, lưới khống chế mặt bằng,...
Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Những quy định chung; hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học, kinh vĩ điện tử, máy nivo, máy toàn đạc điện tử; Hệ thống định vị toàn cầu GPS.
Trắc địa
Tác giả: Nguyễn Quang Tác, Bùi Văn Deo, Nguyễn Mai Hạnh, Lê Minh Phương
Trắc địa
Tác giả: Nguyễn Quang Tác, Bùi Văn Deo, Nguyễn Mai Hạnh, Lê Minh Phương
Nội dung cuốn sách gồm: Những kiến thức chung về Trắc địa, các phương pháp và dụng cụ đo đạc cơ bản, thành lập bản đồ tỷ lệ lớn, ứng dụng trắc địa trong xây dựng
Trắc địa đại cương
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Giới thiệu những vấn đề trắc địa cần thiết trong tất cả các giai đoạn : khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình,..
Trắc địa đại cương
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Giới thiệu những vấn đề trắc địa cần thiết trong tất cả các giai đoạn : khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình,..
Trắc địa quy hoạch đường và đô thị
Tác giả: Vũ Thặng
Giới thiệu công tác trắc địa trong thiết kế và định tuyến công trình; quy hoạch mặt bằng khu đô thị; Khảo sát và quy hoạch độ cao theo tuyến; Quy hoạch cao độ mặt bằng khu đô thị.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center