Cung cấp những kiến thức tối thiểu về Xác suất và một số áp dụng của xác suất trong Nông học, Lâm học, Ngư học,...thông qua các ví dụ. Cố gắng lột tả bản chất lý thuyết trong các công thức Thống kê để giúp người học cũng như người đọc hiểu được bản chất Toán học của từng công thức. Phần thống kê được trình bày kĩ cả về lý thuyết cũng như ứng dụng.