ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình xác suất thống kê
Tác giả: Dương Ngọc Hảo
Cuốn sách Giáo Trình Xác Suất Thống Kê bao gồm những nội dung sau đây: Giải tích tổ hợp; Phép thử và biến cố; Xác suất và công thức tính; Biến số ngẫu nhiên; Lý thuyết mẫu; Lý thuyết ước lượng; Kiểm định giả thuyết; Hồi quy tuyến tính
Giáo trình lý thuyết xếp hàng và ứng dụng đánh giá hệ thống
Tác giả: Lê Quyết Thắng, Phạm Nguyên Khang biên soạn
Giới thiệu khái quát về xích Markov, lý thuyết xếp hàng và ứng dụng đánh giá hệ thống.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center