ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Essentials of contemporary business statistics
Tác giả: williams sweeney anderson
australasian business statistics
Tác giả: black asafu adjaye khan perera edwards harris
basic business statistics
Tác giả: berenson levine krehbiel stephan o brien jayne watson
Basic business statistics
Tác giả: Berenson...[et al]
Business statistics : a decision-making approach
Tác giả: David F. Groebner ...
Chapter topics include data collection; graphs, charts, and tables; probability distributions; sampling distributions; estimating population values; hypothesis testing; quality management and statistical process control; linear regression and correlation analysis; model building and multiple regression analysis; and nonparametric statistics.
Bài tập và bài giải thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng
Tài liệu được xây dựng với định hướng ứng dụng trong kinh tế và xã hội với các ví dụ gần gũi và thực tế. Quyển sách được chia thành hai phần: phần đầu là đề bài tập, phần sau là bài giải hay đáp số.
Giáo trình xác suất thống kê
Tác giả: Dương Ngọc Hảo
Cuốn sách Giáo Trình Xác Suất Thống Kê bao gồm những nội dung sau đây: Giải tích tổ hợp; Phép thử và biến cố; Xác suất và công thức tính; Biến số ngẫu nhiên; Lý thuyết mẫu; Lý thuyết ước lượng; Kiểm định giả thuyết; Hồi quy tuyến tính
Giáo trình lý thuyết xếp hàng và ứng dụng đánh giá hệ thống
Tác giả: Lê Quyết Thắng, Phạm Nguyên Khang biên soạn
Giới thiệu khái quát về xích Markov, lý thuyết xếp hàng và ứng dụng đánh giá hệ thống.
Introduction to mathematical statistics
Tác giả: Robert V Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig
For one or two-semester, undergraduate mathematical statistics course, or for beginning graduate courses in mathematical statistics. This classic text retains its outstanding features and continues to provide students with excellent background in the mathematics of statistics. Extensively revised with three new chapters.
Introduction to probability and statistics
Tác giả: William Mendenhzll, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver
Nguyên lý thống kê
Tác giả: Trần Thị Kỳ, Nguyễn Văn Phúc,...
Những vấn đề chung về thống kê; Qúa trình nghiên cứu thống kê; tỔNG HỢP THỐNG KÊ; Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; Dãy số thời gian và chỉ số.
Statistics for managers using Microsoft Excel
Tác giả: David M. Levine, ...
This hallmark text was the first to thoroughly integrate the use of Microsoft Excel as a tool for statistical analysis. The text focuses on the concepts of statistics with applications to the functional areas of business. It is rich in applications from accounting, finance, marketing, management and economics.
Statistics the art and science of learning from data
Tác giả: Alan Agresti, Christine Franklin
Statistics: The Art and Science of Learning from Data, Second Edition helps readers become statistically literate by encouraging them to ask and answer interesting statistical questions. It takes the ideas that have turned statistics into a central science in modern life and makes them accessible and engaging to readers without compromising necessary rigor.
Tối ưu hóa : Giáo trình cho ngành tin học và công nghệ thông tin
Tác giả: Nguyễn Hải Thanh
Giáo trình tối ưu hoá dành cho sinh viên khối kĩ thuật. Gồm 5 chương : Bài toán tối ưu tổng quát và ứng dụng; Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu và một số ứng dụng; Quy hoạch nguyên; Một số phương pháp quy hoạch phi tuyến
Toán học và thống kê trong khoa học y tế = Mathematics and statistics in the health sciences : Sách song ngữ Việt và Anh
Tác giả: Klaus Krickeberg, Phan Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Văn Sơn
Giới thiệu một số phương pháp toán thống kê thường dùng trong khoa học y tế: các phương pháp tất định; các phương pháp ngẫu nhiên, tập hợp và hàm, hàm trên các tập rời rạc, thống kê mô tả... ; trình bày các khái niệm, định nghĩa, kết quả và phương pháp trong thống kê toán học
Xác suất thống kê
Tác giả: Lê Đức Vĩnh
Cung cấp những kiến thức tối thiểu về Xác suất và một số áp dụng của xác suất trong Nông học, Lâm học, Ngư học,...thông qua các ví dụ. Cố gắng lột tả bản chất lý thuyết trong các công thức Thống kê để giúp người học cũng như người đọc hiểu được bản chất Toán học của từng công thức. Phần thống kê được trình bày kĩ cả về lý thuyết cũng như ứng dụng.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center