ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình toán rời rạc - toán ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hữu Khánh, Phạm Bích Như
Giới thiệu khái quát về mệnh đề logic, các thuật toán cơ bản cũng như các nguyên lý và các quy tắc của bài toán đếm; Giới thiệu tính chất cơ bản của đồ thị và tổng hợp các thuật toán để giải các bài toán tối ưu trên đồ thị, cây và một số ững dụng khác của cây.
Giáo trình toán cao cấp
Tác giả: Lê Đức Vĩnh, Nguyễn Thị Minh Tâm
Trình bày một số khái niệm cơ bản của toán học; Ma trận - Định mức - Hệ phương trình tuyến tính; Hàm số - Đạo Hàm - Vi phân; Nguyên hàm - Tích phân; Hàm số nhiều biến; Phương trình vi phân.
Toán cao cấp - Phần 1 : Giải tích toán học
Tác giả: Đặng Ngọc Dục, Nguyễn Viết Đức
Trình bày cô động các khái niệm toán học thuần túy, một số các tính chất, định lí không chứng minh. Chủ yếu giới thiệu các kiến thức toán học cần thiết để sử dụng nghiên cứu, học tập các môn học chuyên ngành; giới thiệu các phương pháp dự vào các ví dụ để sinh viên vận dụng thực hành giải toán.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center