ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Discrete mathematics
Tác giả: Richard Johnsonbaugh
This edition has the techniques of proofs woven into the text as a running theme and each chapter has the problem-solving corner. The text provides complete coverage of: Logic and Proofs; Algorithms; Counting Methods and the Pigeonhole Principle; Recurrence Relations; Graph Theory; Trees; Network Models; Boolean Algebra and Combinatorial Circuits; Automata, Grammars, and Languages; Computational Geometry. For individuals interested in mastering introductory discrete mathematics.
Logic học đại cương
Tác giả: Nguyễn Như Hải
Những vấn đề nâng cao trong mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần
Tác giả: Joseph F. Hair, Marko Sarstedt, Christian M. Ringle, Siegfried P.Gudergan
Tổng quan về sự phát triển gần đây và đang nổi lên trong PLS-SEM; Giới thiệu và đánh giá mô hình nâng cao; Mô hình hóa tính không đồng nhất quan sát được và không quan sát được.

Page 1/1  1


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center