ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Finite mathematics
Tác giả: raymond A brnett Michael R ziegler Karl E byleen
100 bài toán quan trọng nhất trong toán sơ cấp
Tác giả: Trung tâm Tư vấn Xuất bản
100 bài toán quan trọng nhất trong toán sơ cấp
Tác giả: Trung tâm Tư vấn Xuất bản
Applied multivariate statistical analysis
Tác giả: Richard A. Johnson, Dean W. Wichern.
Appropriate for experimental scientists in a variety of disciplines, this market-leading text offers a readable introduction to the statistical analysis of multivariate observations. Its primary goal is to impart the knowledge necessary to make proper interpretations and select appropriate techniques for analyzing multivariate data. Ideal for a junior/senior or graduate level course that explores the statistical methods for describing and analyzing multivariate data, the text assumes two or more statistics courses as a prerequisite.
Applied mathematics
Tác giả: J. David Logan
The Third Edition of this critically acclaimed text is thoroughly updated and revised with new concepts and applications to assist readers in modeling and analyzing natural, social, and technological processes.
Bài tập đại số tuyến tính
Tác giả: Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
Bài tập hình học họa hình
Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Nội dung bao gồm những bài tập của phần "phép chiếu", phần "phương pháp hai hình chiếu thẳng góc" và phần "hình chiếu trục đo"
Bài tập toán cao cấp. T.3: Phép tính giải tích nhiều biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Bài tập toán cao cấp. T.1: Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Bài tập toán cao cấp. T.1: Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Bài tập tô pô đại cương
Tác giả: Nguyễn Nhụy, Lê Xuân Sơn
Bài tập xác suất và thống kê
Tác giả: Đình Văn Gắng
Bài tập hình học họa hình
Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Bài tập toán cao cấp. T.3: Phép tính giải tích nhiều biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Bài tập toán cao cấp. T.1: Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Bài tập tô pô đại cương
Tác giả: Nguyễn Nhụy, Lê Xuân Sơn
Bài tập xác suất và thống kê
Tác giả: Đình Văn Gắng

Page 1/6  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center