ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Toán học cao cấp. Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Toán học cao cấp. Tập 1: Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Toán học cao cấp. Tập hai: Phép tính giải tích một biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Chương trình môn toán ở trường phổ thông đã có nhiều thay đỗi từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình cải cách giáo dục. Bộ giáo trình Toán học cao cấp dùng cho các trường đại học kĩ thuật này được viết nhằm thích ứng với sự thay đổi đó ở trường phổ thông, vừa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy toán ở trường đại học. Bộ sách được viết thành 3 tập: - Tập 1: Đại số và hình học giải tích - Tập 2: Phép tính giải tích một biến số - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số
The Laplace Transform
Tác giả: Richard E. Bellman, Robert S. Roth

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center