ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng: tập một - phần thủy động lực học
Tác giả: Nguyễn Hữu Chí
Trình bày những khái niệm cơ bản và tính chất vật lí của chất lỏng, tĩnh học chất lỏng, động lực học môi trường liên tục, động lực học chất lỏng lí tưởng, động lực học chất lỏng thực, chuyển động phẳng có thế, chuyển động một chiều, dòng chảy qua lỗ và vòi, tính toán thuỷ lực đường ống...
Cơ học chất lỏng ứng dụng và máy thủy lực
Tác giả: Phạm Văn Vĩnh
Trình bày những kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng, tĩnh học chất lỏng, cơ sở động học môi trường liên tục, động lực học chất lỏng, chuyển động 1 chiều của chất lỏng không nén được, của chất khí...
Độc học môi trường
Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Đức Khiển (chủ biên)
Giáo trình cơ sở môi trường không khí
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
Máy thủy lực tua bin nước và máy bơm
Tác giả: Hoàng Đình Dũng
The Laplace Transform
Tác giả: Richard E. Bellman, Robert S. Roth
Toán học cao cấp. Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Toán học cao cấp. Tập 1: Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Toán học cao cấp. Tập hai: Phép tính giải tích một biến số
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Chương trình môn toán ở trường phổ thông đã có nhiều thay đỗi từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình cải cách giáo dục. Bộ giáo trình Toán học cao cấp dùng cho các trường đại học kĩ thuật này được viết nhằm thích ứng với sự thay đổi đó ở trường phổ thông, vừa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy toán ở trường đại học. Bộ sách được viết thành 3 tập: - Tập 1: Đại số và hình học giải tích - Tập 2: Phép tính giải tích một biến số - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số
Vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp.T1: Cơ-Nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình
Vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center