ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
A Course in Phonetics
Tác giả: Peter Ladefoged, Keith Johnson
English phonetics and phonology : a practical course
Tác giả: Peter Roach
This new edition takes into account recent developments in the teaching of phonology. It includes updated references, fuller coverage of intonation, and a new chapter on different varieties of English with illustrative recorded material. At the end of each chapter in the book there are notes giving information on further reading, discussion of the more challenging issues, written exercises and, where appropriate, suggestions for teachers.
Effortless English - Tự tin phát âm chuẩn
Tác giả: A.J.Hoge
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I (Part I): Ngữ âm (Phonetics): Từ bài 1 đến bài 18, chúng ta sẽ học về những âm và những yếu tố tạo nên một cách nói chuẩn Anh Mỹ. Phần II (Part I): Câu chuyện và tình huống thực tế (Sitcom): bài 19 đến bài 28, chúng ta học thêm về từ vựng các cấu trúc câu thông dụng dùng trong đời sống hàng ngày qua những câu chuyện vui vẻ và hài hước.
Smart choice. Workbook 2
Tác giả: Wilson, Ken
Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến biên dịch
Trình bày khái quát, nâng cao khả năng phiên dịch; Những tình huống phiên dịch, phiên dịch đồng thời.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center