ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
A Dictionary of Linguistics and Phonetics
Tác giả: David Crystal
Contrastive functional analysis
Tác giả: Andrew Chesterman
The book develops a meaning-based contrastive methodology, and outlines one theory of semantic structure which can be used in this methodology. The approach is illustrated with four sample studies covering different kinds of phenomena in some European languages. The final part of the book proposes an extension of the theoretical framework to cover contrastive rhetoric: the aim is to suggest a unified approach linking aspects of semantics, pragmatics and rhetoric.
Dẫn luận về ngôn ngữ học = Linguistics : a very short introduction
Tác giả: P. H. Matthews
Ngôn ngữ học rơi vào khoảng trống giữa nghệ thuật và khoa học, và chính ở đường biên ấy, những khám phá thú vị nhất và những vấn đề quan trọng nhất đã được tìm ra. Thay vì đi theo cách tổ chức thông thường của nhiều tác phẩm dẫn luận đương đại về chủ đề, tác giả cuốn sách Dẫn luận về ngôn ngữ học này bắt đầu với bàn luận về mục đích cổ xưa nhất, mục đích “nghệ thuật” của ngôn ngữ học, và đi tới theo trình tự thời gian cho đến những nghiên cứu mới nhất những khía cạnh “khoa học”.
Đại cương ngôn ngữ học - Tập 1
Tác giả: Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán
Trình bày những vấn đề đại cương về ngữ pháp: cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học, những khái niệm cơ bản. Giới thiệu các trường phái cấu trúc luận cổ điển và ngữ pháp tạo sinh
Dẫn luận ngôn ngữ học
Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp (c.b),...
Giáo trình ngôn ngữ học đại cương
Tác giả: Ferdinand De Saussure
Sách gồm có 5 phần: Nguyên lý, nggoon ngữ học đồng đại, ngôn ngữ học lịch đại, ngôn ngữ học địa lý, mấy vấn đề về ngôn ngữ học hồi quan kết luận.
Hướng dẫn biên soạn và dịch thuật 100 mẫu hợp đồng kinh tế Việt - Anh
Tác giả: Đức Tín
Gồm nhiều mẫu hợp đồng được trình bày theo hình thức song ngữ Anh - Việt. Đó là các mẫu hợp đồng thông dụng thường gặp trong đời sống hàng ngày, từ hợp đồng mướn nhà, hợp đồng giao dịch đất đai - bất động sản cho đến hợp đồng kinh doanh, hợp đồng thương mại quốc tế,...
Ngôn ngữ học đối chiếu
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Trình bày tổng quát về ngôn ngữ học đối chiếu. Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ học đối chiếu. Cơ sở, nguyên tắc và phương pháp của việc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, các bình diện nghiên cứu đối chiếu và một số thử nghiệm phân tích.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center