ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Microsoft Windows Vista visual encyclopedia
Tác giả: Chase, Kate J.
Microsoft Windows Vista visual encyclopedia
Tác giả: Chase, Kate J.
Minna-no-nihongo-II- みんなの日本語 初級 II 語聴解タスク25 sơ cấp 1 tập 2.
Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko
Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới
Minna no Nihongo. Shōkyū I, Chōkai tasuku 25 =​ Minna no Nihongo
Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko
Minna no Nihongo II - Shokyuu de Yomeru Topic 25
Tác giả: Makino Akiko,Sawada Sachiko, Kitagawa Itsuko, Mizuno Mariko
Minna no nihongo shokyū. Yasashii sakubun
Tác giả: kadowaki kaoru and nishiuma kaoru
Minna no Nihongo shokyū. 2, Honsatsu
Tác giả: Surīē Nettowāku hen,Kabushiki Kaisha
Minna No Nihongo: Beginner 1
Tác giả:
Beginner Japanese đã trở thành yếu tố chính cho việc học tiếng Nhật. Trong ấn bản thứ hai, từ vựng đã được cập nhật cùng với các minh họa giúp cấu trúc học tập. CD cung cấp các bài tập bổ sung và các kỹ thuật đàm thoại.
Minna no nihongo Shokyû 1 - Shokyû de yomeru topics 25
Tác giả: Makino Akiko,Shigekawa Akemi, Sawada Sachiko, Kitagawa Itsuko, Mizuno Marikó
Minna no nihongo Shokyû 1 - Bunkei renshûchô
Tác giả: Hirai Etsuko and Miwa Sachiko
Metaphor, metonymy, and experientialist philosophy
Tác giả: Verena Haser
This book offers a critical perspective on cognitive approaches to metaphor, metonymy, and the philosophical background underpinning experientialist semantics.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center