ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Business marketing : an Asian perspective
Tác giả: Lau Geok Theng
Business Marketing: An Asian Perspective provides concise coverage of key decisions, issues and challenges in marketing to business organizations. Up-to-date information and concepts relating to business markets and marketing strategies, products and consumer behaviour as well as sales, distribution and communication are unpacked, as is the effect of e-commerce on businesses. Relevant examples gleaned from China, Thailand, Singapore and other parts of Asia, together with provocative end-of-chapter questions, aid the reader in applying the concepts and in thinking deeply about issues, while case studies stimulate the reader to further examine decisions and issues in a more holistic fashion.
Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi: Nền tảng thành công cho chiến dịch marketing thời đại số
Tác giả: Vinalink, RIO Book
Đây cũng là cuốn sách ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam cung cấp hệ thống kiến thức bài bản nhất, cốt lõi nhất về Digital Marketing, bằng việc đi từ chiến lược tới triển khai, từ bao quát đến chi tiết, giúp quá trình lập và thực thi các chiến dịch Marketing của bạn hiệu quả hơn.
Digital marketing : Xu hướng marketing tất yếu trong thời đại 4.0
Tác giả: Ian Cleary, Andrea Vahl, Dave Kerpen...
Chia sẻ của các chuyên gia digital marketing (tiếp thị số) hàng đầu thế giới về phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, và hướng dẫn cách tối ưu hóa các công cụ tiếp thị truyền thông như Facebook Ads; YouTube; LinkeIn; công nghệ thực tế ảo... để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, tạo dựng thương hiệu cá nhân, nâng tầm ảnh hưởng và độ phổ biến của thương hiệu; tăng doanh số bán hàng.
Getting Started in Internet Auctions
Tác giả: Alan C. Elliott
Thương mại điện tử
Tác giả: Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng
Giới thiệu công nghệ thông tin và nền kinh tế mới; Thương mại và thương mại điện tử; Hạ tầng cơ sở công nghệ để thực hiện thương mại điện tử; An toàn và hiểm họa trong giao dịch điện tử; Mã hóa và giải mã; Thanh toán điện tử; Thực hiện thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center