ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Electronic broadcast media in Singapore and the region
Tác giả: John Keshishoglou, Pieter Aquilia
The second edition of Electronic Broadcast Media in Singapore and the Region, offers a comprehensive view of the electronic media scene not only in Singapore, but also in Malaysia, Indonesia, Thailand, the Philippines and Brunei. It covers essential information to instill an understanding of the fundamental issues in the structure, operation, regulation, cross border issues and influences and policy of the electronic and broadcast media and the effects and impact on their population.The case studies in this book offer additional perspectives on current issues. At the end of each chapter, Topics for Discussion offer opportunity for students to research issues of interest them.
Electronic commerce
Tác giả: Gary P. Schneider
Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
Tác giả: Bùi Thị Thuỳ Chi, Phạm Quỳnh Chi
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ T.1
Tác giả: Nguyễn Thị Lực… [và những người khác]
Giáo trình luật thương mại quốc tế
Tác giả: Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình luật thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn Bá Diến
Nghề marketing
Tác giả: Nguyễn Thắng Vu… [và những người khác]
Những điều kiện thương mại quốc tế incoterms 2000
Tác giả: Phòng Thương mại Quốc tế
Nghệ thuật kinh doanh bán lẻ hiện đại
Tác giả: Viện Nghiên cứu Thương mại

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center