ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Du học từ A tới đích: Cập nhật tất cả các kiến thức và kinh nghiệm du học
Tác giả: Trang Ami
Chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm về ý chí, nghị lực, đam mê, động lực, vượt qua rào cản, lập kế hoạch du học, chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn và lường trước khó khăn trong quá trình du học của tác giả
Doing your research project : a guide for first-time researchers in education, health and social science
Tác giả: Judith Bell
This book provides beginner researchers with the tools to do the job, to help them avoid some of the pitfalls and time-wasting false trails, and to establish good research habits. It takes researchers from the stage of choosing a topic through to the production of a well-planned, methodologically sound, and well-written final report or thesis on time. It is written in plain English and makes no assumptions about previous knowledge.
Đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giới thiệu về chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và các văn bản quan trọng đối với hoạt động của các trường đại học, cao đẳng.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center