ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Con người và môi trường
Tác giả: Lê Thanh Vân
Chất phụ gia thực phẩm : Cẩm nang cho người tiêu dùng
Tác giả: Trung tâm khoa học thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng
Hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết những chất phụ gia có trên nhãn bao bì thực phẩm, tự tìm tên hoá chất từ mã số của chất phụ gia đó và hiểu được vai trò, chức năng của nó.
Du lịch ba miền về miền trung
Tác giả: Bửu ngôn
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Cù Huy Đấu
Trình bày những vấn đề cơ bản về đánh giá tác động môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng vùng; Đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp đánh giá tác động môi trường và một số ví dụ.
Giáo trình khoa học điều tra hình sự
Tác giả: Bùi Kiên Điện (ch.b.), Nguyễn Thủ Thanh, Trần Thế Quân...
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; bảo vệ và khám hiện trường; hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng; khám xét; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giám định; lý luận chung về phương pháp điều tra hình sự; tổ chức điều tra vụ án hình sự
Hồ đô thị quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm
Tác giả: Trần Đức Hạ
Trình bày những nội dung chính về quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm nước hồ đô thị.
Mastering Windows network forensics and investigation
Tác giả: Steve Anson, Steve Bunting
This comprehensive guide provides you with the training you need to arm yourself against phishing, bank fraud, unlawful hacking, and other computer crimes. Two seasoned law enforcement professionals discuss everything from recognizing high-tech criminal activity and collecting evidence to presenting it in a way that judges and juries can understand. They cover the range of skills, standards, and step-by-step procedures you’ll need to conduct a criminal investigation in a Windows environment and make your evidence stand up in court.
Not just China : the rise of recalls in the age of global business
Tác giả: Hari Bapuji
This book critically analyzes recalls of toys, carsand other products announced in the U.S. since 1974. By empirically examining the phenomenon from multiple perspectives, including design and manufacturing flaws; supply chain issues; number of injuries and how to manage recalls on a global scale.
Ô nhiễm môi trường Việt Nam
Tác giả: Đinh Văn Châu, Phạm Văn Quân
Phân tích phát triển kinh tế và môi trường; Quản lý môi trường tại Việt Nam; Phát sinh và xử lý chất thải rắn; Ô nhiễm môi trường nước; Ô nhiễm môi trường không khí; Ô nhiễm môi trường đất.
Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu
Tác giả: Phạm Tuấn Hùng (c.b), Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng,...
cung cấp những kiến thức chung nhất về chất thải, quản lý chất thải, khí hậu, biến đổi khí hậu và mối liên quan giữa chúng với nhau; đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu
Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
Tác giả: Trần Văn Mô
Giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới, nhấn mạnh đến giải pháp phi kết cấu và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu cực sông, nhằm kiểm soát quá trình phát triển; Giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ xủ lý các chất dinh dưỡng có trong nước thải đô thị;...
Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu
Tác giả: Phạm Tuấn Hùng (c.b), Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng,...
Trình bày những kiến thức chung nhất về chất thải, quản lý chất thải, khí hậu, biến đổi khí hậu và mối liên quan giữa chúng với nhau; Đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Thiên hạ man man...
Tác giả: Nguyễn Thế Thịnh
Vệ sinh và an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center