ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kỹ năng quản lý - điều hành tại ấp - thôn - tổ dân phố
Tác giả: Trương Thị Hiền, Lý Thị Như Hoà
Cuốn sách gồm ba phần: Phần I: Sơ lược về ấp, thôn, tổ dân phố, trưởng ấp, thôn, tổ; Phần II: Phương pháp và kỹ năng hoạt động của trưởng ấp, thôn, tổ; Phần III: Tình huống và cách xử lý
Một số kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng cấp cơ sở
Tác giả: Đặng Đức Sinh, Nguyễn Văn Vân, Ngụy Nguyên Chí
Trình bày các kỹ năng cơ bản trong hoạt động hành chính văn phòng cấp cơ sở như: công tác thống kê, kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội nghị; công tác soạn thảo văn bản; kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức
Một số vấn đề về văn bản quản lý nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính
Tác giả: Nguyễn Văn Thâm
Cuốn sách tuyển chọn những bài viết theo lĩnh vực : Văn bản quản lý nhà nước; Lưu trữ học, lịch sử và các nguồn sử liệu; Quản lý hành chính nhà nước.
Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể)
Tác giả: Qúi Lâm tuyển tập và hệ thống
Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác với nhau, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong các thỏa thuận đó. Đồng thời đây là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch. Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, cuốn sách Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng đã ra đời.
Tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2004 - 2009
Tác giả:
"Giới thiệu về nhà nước và bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam, pháp luật, pháp chế XHCN, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò của Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã và trong việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở"
Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính : Sách chuyên khảo
Tác giả: Bùi Thị Đào
Trình bày những vấn đề lý luận về quyết định hành chính; tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; mối liên hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý; bảo đảm tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; thực trạng và giải pháp về tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính trong giai đoạn hiện nay

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center