ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung (Ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Võ Trí Hảo
Hỏi - đáp một số nội dung công tác cải cách hành chính
Tác giả: Hà Văn Thuật
Trình bày một số nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính, như: Cải cách thể chế nền hành chính; Đổi mới tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ thống hành chính; Xây dựng chế độ công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ và phẩm chất đạo đức,..
Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã về quản lý nhà nước (QN)
Tác giả: Đinh Văn Mậu (Cb)
Gioi thiệu 12 chuyên đề về các vấn đề bao quát nhằm để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trong toàn quốc : Công tác tổ chức và hoạt động, nghiệp vụ văn phòng và thống kê, quản lý kinh tế tài chính, công tác quản lý đất đai và địa giới, quản lý hành chính tư pháp,..của chính quyền cấp xã.
Tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương (Lịch sử và hiện tại)(QN)
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung
Những khái niệm chung và vị trí, vai trò của chính quyền Nhà nước ở địa phương. Việc tổ chức chính quyền xã, phường, thị trấn; Tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổ chức chính quyền huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã trong lịch sử và hiện tại
Xã hội học hành chính : nghiên cứu giao tiếp và dư luận xã hội trong cải cách hành chính nhà nước
Tác giả: Nguyễn Đình Tấn, Lê Ngọc Hùng
Giới thiệu sự ra đời và phát triển xã hội học hành chính; Xã hội học về hành vi và tổ chức hành chính; Giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước - tiếp cận từ giác độ lý luận; Giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước - từ góc độ kết quả điều tra xã hội học; ...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center