ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bộ luật dân sự : mới nhất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
Tác giả:
Trình bày nội dung bộ luật dân sự mới nhất gồm : Những quy định chung; Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; và các điều khoản thi hành.
Bộ luật dân sự
Tác giả: Trần Quốc Thắng biên tập
Trình bày nội dung bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua 2005, bao gồm 777 điều, với các mục: qui định chung, những nguyên tắc cơ bản, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, tài sản và quyền sở hữu, vấn đề thừa kế, quyền sử dụng đất, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Bình luận khoa học bộ luật dân sự của nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn (c.b), Vương Thanh Thúy, Chu Thị Lam Giang,...
Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Bộ luật dân sự (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017)
Tác giả: Việt Nam
Bộ luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ luật dân sự bao gồm 27 chương, 689 điều. Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.
Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (Đồng chủ biên), Đinh Văn Thanh,...
Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật dân sự năm 2015. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy,..[và những người khác]
Lý luận và khái niệm về nhà nước, pháp luật và nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái niệm, bản chất, cơ chế điều chỉnh và giá trị xã hội của pháp luật, hình thức pháp luật. Giới thiệu khái quát và những nội dung chủ yếu của luật dân sự, luật lao động, luật hành chính, luật đất đai, luật hình sự Việt Nam
Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Vũ Quang
Trình bày kiến thức về pháp luật đại cương; khái quát về nhà nước trong mối quan hệ với pháp luật; nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vấn đề cơ bản về pháp luật; các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới và Việt Nam; lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật về khoa học công nghệ ở Việt Nam
Hỏi đáp và xử lý các tình huống về pháp luật dân sự năm 2012
Tác giả: Phạm Hùng
Gồm các câu hỏi - đáp về pháp luật dân sự năm 2012, xử lý các tình huống về Bộ luật tố tụng dân sự, luật thi hành án sự dân sự, những quy định về quyền dân sự năm 2012
Hỏi - Đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, cư trú
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại hệ thống
Dưới dạng hỏi - đáp, cuốn sách sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác những giải đáp tình huống, vướng mắc, những thông tin mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời tất cả những quy định về quốc tịch, hộ tịch, hôn nhân và gia đình, nuôi con nuôi, thừa kế.....

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center