ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Việt Nam
Giới thiệu những quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài; xử lí các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Việt Nam
Giới thiệu những quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài; xử lí các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp
Tác giả: Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật tố tụng dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Việt Nam
Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự)...
Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng (cb)
Nội dung giáo trình được tiếp cận nghiên cứu dưới góc độ lý thuyết kỹ năng đặc thù của án và các luật nội dung chuyên sâu, tố tụng đặc thù liên quan đến các tranh chấp, lựa chọn một số tình tiết vụ án là ví dụ điển hình để phân tích, minh chứng, đúc kết thành lý thuyết kỹ năng nghề nghiệp của Luật sư.
Hướng dân các tình huống về giải quyết tranh chấp dân sự - 10 án lệ đã được hội đồng thẩm phán, tòa án nhân dân tối cao thông qua
Tác giả: Qúi Lâm hệ thống
Gồm những câu hỏi đáp trình bày về các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự. Giới thiệu một số quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự và 10 án lệ đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua
Luật khiếu nại
Tác giả: Hoàng Thị Tuyết biên soạn
Trình bày một số qui định chung và qui định cụ thể của pháp luật về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật kỷ luật cán bộ, công chức, việc tổ chức tiếp công dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành trong Luật khiếu nại
Luật Tương trợ tư pháp và văn bản hướng dẫn thi hành = The law on mutual legal assistance and its implementing guidelines : Song ngữ Việt - Anh
Tác giả: Phạm Việt, Nguyễn Hà Giang, Trần Hà Trang biên tập
Giới thiệu luật tương trợ tư pháp và nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật
Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014
Tác giả: Việt Nam
Gồm Luật thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành dân sự năm 2014 và Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 được nhất thể hoá từ Luật thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành dân sự năm 2014
Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Tác giả:
Cuốn sách bao gồm: Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư; Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24-9-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (trích); Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28-11-2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng dân sự đang còn hiệu lực thi hành
Tra cứu bộ luật tố tụng dân sự năm (2004-2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Trần Thế Vinh
Trình bày nội dung bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, các văn bản tiến hành thi hành bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng bộ luật này về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự; Giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ trong giải quyết các vụ việc dân sự; Trình tự, thủ tục tra cứu xác minh trao đổi, cung cấp thông tin trong tố tụng dân sự; Quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center