ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hỏi đáp pháp luật về thừa kế và giải quyết tranh chấp quyền thừa kế theo bộ luật dân sự
Tác giả: Hoàng Anh
Sách bao gồm các phần: Hỏi đáp về quy định chung về thừa kế; Thừa kế theo pháp luật; Thừa kế theo di chúc; Thủ tục mở thừa kế, phân chia di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp quyền thừa kế; Giải đáp các tình huống về quyền thừa kế và phân chia thừa kế; Một số mẫu văn bản, đơn từ pháp lý có liên quan; Phụ lục: Bộ luật dân sự
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 kinh nghiệm soạn thảo, xử lý tranh chấp, biện pháp phòng tránh rủi ro pháp lý
Tác giả: Qúi Lâm (Hệ thống)
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, xử lý tranh chấp, phòng tránh rủi ro pháp lý và một số mẫu hợp đồng dân sự thường dùng
Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo
Tác giả: Phạm Thị Hương Lan
Nêu những vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay. Giới thiệu các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai
Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư & chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Tác giả: Vũ Thu Phương (Hệ thống)
Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan; Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương; Tổng hợp một số bài viết về sự kiện Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định chi tiết thi hành...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center