ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình luật đất đai
Tác giả: Trần Quang Huy
Giáo trình luật dân sự Việt nam
Tác giả: Đặng Quang Phương
Giáo trình luật dân sự Việt nam. Phần 2
Tác giả: Đoàn Đức Lương
Giáo trình luật ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Văn Vân (cb)
Nội dung cơ bản bao gồm: Lý luận chung về ngân hàng và luật ngân hàng; Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng; Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối; Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng; Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Giáo trình luật đất đai
Tác giả: Lưu Quốc Thái (cb)
Trình bày những vấn đề lý luận và những nội dung cơ bản nhất của pháp luật đất đai hiện hành với mục đích giúp cho sinh viên có thể hiểu và vận dụng đúng pháp luật đất đai trên thực tế.
Giáo trình luật đất đai
Tác giả: Trần Quang Huy (cb)
Tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai; Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; Chế độ quản lý nhà nước về đất đai; Địa vị pháp lý của người sử dụng đất; Thủ tục hành chính về đất đai; Chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp; Giám sát , thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm luật đất đai.
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập 1
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (cb)
Trình bày khái niệm về luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; Quyền sở hữu; Quyền thừa kế.
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 2
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (cb)
Trình bày nghĩa vụ dân sự và hợp đông dân sự; Các hợp đồng dân sự thông dụng; Hưa thưởng và thi có giải; Thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; ...
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (cb)
Trình bày khái niệm về luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; Quyền sở hữu; Quyền thừa kế.
Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Cừ (cb)
Trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; Sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng 8/1945 đến nay; ...
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Công Bình (cb)
Trình bày những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự, phần thủ tục giải quyết vụ việc dân sự. Giới thiệu pháp luật tố tụng dân sự một số nước để tham khảo.
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Võ Đình Toàn (cb)
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về luật ngân hàng Việt Nam; Tổ chức tín dụng; Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng; Pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh ngân hàng; ..
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Võ Đình Toàn(ch.b), Vũ Văn Cương, Nguyễn Văn Tuyến,...
Những vấn đề lý luận cơ bản về luật ngân hàng Việt Nam; Tổ chức tín dụng; Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, bảo lãnh ngân hàng;...
Giáo trình pháp luật kinh tế
Tác giả: Ngô Văn Tăng Phước
Giới thiệu hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế và những qui định chung về doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, hợp đồng trong kinh doanh thương mại, phá sản doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh tế
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 2
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (cb), Trần Thị Huệ,...
Trình bày nghĩa vụ dân sự và hợp đông dân sự; Các hợp đồng dân sự thông dụng; Hưa thưởng và thi có giải; Thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; ...
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập 1
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (c.b), Vũ Thị Hồng Yến,...
Trình bày khái niệm về luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; Quyền sở hữu; Quyền thừa kế.
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Võ Đình Toàn (c.b), Vũ Văn Cương, Nguyễn Văn Tuyến,...
Những vấn đề lý luận cơ bản về luật ngân hàng Việt Nam; Tổ chức tín dụng; Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, bảo lãnh ngân hàng;...
Giáo trình luật đầu tư quốc tế
Tác giả: Trịnh Hải Yến
Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ
Tác giả: Đoàn Đức Lương (c.b), Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái
Khái quát về sở hữu trí tuệ. Trình bày các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong một số lĩnh vực: bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center