ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh
Tác giả: Phạm Hoài Huấn (c.b), Nguyễn Đình Thái
Liệt kê danh sách các văn bản pháp luật nhà nước còn hiệu lực quy định về cạnh tranh. Giới thiệu toàn văn nội dung văn bản Luật cạnh tranh năm 2004
Charitable giving law made easy
Tác giả: Bruce R. Hopkins
This authoritative guide presents in-depth discussions on such hot topics as the timing of charitable deductions, estate and gift tax considerations, special property rules, and planned giving. Packed with practical tips and hard-to-find advice, Charitable Giving Law Made Easy sheds light on complex legal issues concerning charitable giving with plain-language explanations of laws and regulations for non-legal professionals.
Điều kiện hợp đồng FIDIC - Tập 1 : Điều kiện hợp đồng nhà máy và thiết kế xây
Tác giả: Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn.
Điều kiện chung về hợp đồng xây dựng. Hướng dẫn soạn thảo điều kiện riêng các mẫu thư dự thầu, thoả thuận hợp đồng và thoả thuận xử lý tranh chấp. Chấm rứt hợp đồng bởi chủ đầu tư, bởi nhà thầu
Điều kiện hợp đồng FIDIC - Tập 2 : Điều kiện hợp đồng xây dựng; Dạng hợp đồng ngắn hạn
Tác giả: Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn.
Điều kiện chung về hợp đồng xây dựng. Hướng dẫn soạn thảo điều kiện riêng các mẫu thư dự thầu, thoả thuận hợp đồng và thoả thuận xử lý tranh chấp. Chấm rứt hợp đồng bởi chủ đầu tư, bởi nhà thầu
Foundations of Taxation Law
Tác giả: Stephen Barkoczy
The 5th edition of Foundations of Taxation Law has been substantially revised and restructured to take into account the many developments that have occurred in taxation law over the past year.
Giáo trình luật Thuế
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy chủ biên
Bao gồm lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; pháp luật thuế thu vào thu nhập; pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của Nhà nước; pháp luật về quản lý thuế.
Giáo trình luật ngân sách nhà nước
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến (c.b), Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
Trình bày nhập môn luật ngân sách nhà nước; Tổ chức hệ thống, lập dự toán, chấp hành và quyết toán, quản lý quỹ, xửa lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.
Giáo trình luật thương mại quốc tế
Tác giả: Nông Quốc Bình (c.b), Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Bá Diến,...
Một số vấn đề lý luận về luật thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia. Trình bày luật thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu giữa các thương nhân.
Giáo trình luật thương mại Việt Nam - Tập 2
Tác giả: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (c.b), Nguyễn Thị Vân Anh,...
Trình bày nội dung mua bán hàng hóa; Pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại; Pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân; Đấu giá hàng hóa; ..
Giáo trình luật thương mại Việt Nam - Tập 1
Tác giả: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (c.b), Nguyễn Thị Vân Anh,...
Trình bày khái quát luật thương mại Việt Nam; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể; Pháp luật về công ty, doanh nghiệp nhà nước, về hợp tác xã; Khái luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại.
Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh (c.b), Nguyễn Văn Cương, Ngô Vĩnh Bạch Dương,...
Những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thiết chế bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và chế tài xử lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh
Giáo trình luật thương mại quốc tế
Tác giả: Nông Quốc Bình (c.b), Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Bá Diến,...
Một số vấn đề lý luận về luật thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia. Trình bày luật thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu giữa các thương nhân
Giáo trình luật thương mại Việt Nam - Tập 2
Tác giả: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (c.b), Nguyễn Thị Vân Anh,...
Trình bày nội dung mua bán hàng hóa; Pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại; Pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân; Đấu giá hàng hóa; ..
Giáo trình luật thương mại Việt Nam - Tập 1
Tác giả: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (c.b), Nguyễn Thị Vân Anh,...
Trình bày khái quát luật thương mại Việt Nam; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể; Pháp luật về công ty, doanh nghiệp nhà nước, về hợp tác xã; Khái luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại.
Giáo trình luật thuế Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Giang Thu (c.b), Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân,...
Trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đối với đất đai và các loại thuế khác...
Giáo trình pháp luật cạnh tranh
Tác giả: Tăng Văn Nghĩa
Cuốn sách hệ thống hóa và bổ sung vào kiến thức của hiện thời về chính sách, pháp luật cạnh tranh, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến điều kiện đặc thù của kinh tế thị trường Việt Nam; chuyển tải những kiến thức về chính sách và pháp luật cạnh tranh từ một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển tiêu biểu nhất.
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại
Tác giả: Hà Thị Thanh Bình (cb)
Trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án như thương lượng, hoà giải và trọng tài
Giáo trình luật thương mại quốc tế - Phần 1
Tác giả: Trần Việt Dũng (cb)
Giới thiệu về hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO.
Giáo trình luật thương mại quốc tế - Phần 2
Tác giả: Trần Việt Dũng (cb)
Khái quát về luật kinh doanh quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế; Pháp luật về mua bán hàng hóa quốc tế; Pháp luật vận tải quốc tế; Pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center