ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình luật quốc tế
Tác giả: Lê Mai Anh (cb)
Khái niệm lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản, chủ thể luật quốc tế; Luật điều ước quốc tế; Dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong luật kinh tế; Luật biển, hàng không, vũ trụ tổ chức ngoại giao quốc tế;...
Giáo trình luật quốc tế
Tác giả: Lê Mai Anh (cb),...
Khái niệm lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản, chủ thể luật quốc tế; Luật điều ước quốc tế; Dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong luật kinh tế; Luật biển, hàng không, vũ trụ tổ chức ngoại giao quốc tế;...
Giáo trình pháp luật cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Thị Thuận, Lê Tiến Minh (c.b)
Cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về pháp luật Cộng đồng ASEAN và diễn đàn khu vực ASEAN: luật cộng đồng chính trị - an ninh; luật cộng đồng kinh tế; luật cộng đồng văn hoá - xã hội; điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối; cơ chế giải quyết tranh chấp; quan hệ Việt Nam - ASEAN
Giáo trình pháp luật cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến (c.b), Phạm Hồng Hạnh,...
Cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về pháp luật Cộng đồng ASEAN và diễn đàn khu vực ASEAN: luật cộng đồng chính trị - an ninh; luật cộng đồng kinh tế; luật cộng đồng văn hoá - xã hội; điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối; cơ chế giải quyết tranh chấp; quan hệ Việt Nam - ASEAN
Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định Trips kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin về pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở các nước phát triển và đang phát triển; về các quy định của Hiệp định TRIPS; về triển vọng của các điều khoản cạnh tranh liên quan đền quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS, về một số khả năng thay thế và thách thức của pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong bối cảnh toàn cầu...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center