ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
1200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô : Sách dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng các khối ngành kinh tế và học viên ôn thi cao học
Tác giả: Trần Thị Minh Ngọc, Trương Văn Hiếu
Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án liên quan tới kinh tế học vĩ mô, cụ thể gồm: đo lường sản lượng quốc gia, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ ngân hàng, tổng cung, tổng cầu, lạm phát, thất nhgiệp và phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở
1200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô : Sách dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng các khối ngành kinh tế và học viên ôn thi cao học
Tác giả: Trần Thị Minh Ngọc, Trương Văn Hiếu
Trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô; đo lường sản lượng quốc gia; tổng cầu và chính sách tài khóa; tiền tệ ngân hàng và hỗn hợp chính sách tiền tệ - tài khóa; tổng cung - tổng cầu; lạm phát - thất nghiệp; phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center