ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
macroeconomics
Tác giả: n Gregory Mankiw
MACROECONOMICS study guide
Tác giả: ABEL BERNANKE
MACROECONOMICS in the open economy
Tác giả: Brooks Fausten
MACROECONOMICS
Tác giả: paul Krugman Robin Wells
Macroeconomics 2E
Tác giả: Hubbard garnett lewis o brien
an introduction to derivatives and risk management
Tác giả: dom M.chance robert Brooks
1200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô : Sách dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng các khối ngành kinh tế và học viên ôn thi cao học
Tác giả: Trần Thị Minh Ngọc, Trương Văn Hiếu
Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án liên quan tới kinh tế học vĩ mô, cụ thể gồm: đo lường sản lượng quốc gia, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ ngân hàng, tổng cung, tổng cầu, lạm phát, thất nhgiệp và phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở
Bài tập kinh tế học vĩ mô
Tác giả: Damian Ward, David Begg
Trình bày mục tiêu nghiên cứu; nội dung cần nắm được; kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai; tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm; ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường, bài tập tình huống,..
Kinh tế vĩ mô (QN)
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
Khái quát về kinh tế vĩ mô; Hạch toán thu nhập quốc dân; Lạm phát - thất nghiệp; Chính sách tài chính; Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ; Thương mại quốc tế; Tăng trưởng kinh tế
Kinh tế vĩ mô : Phần nhập môn
Tác giả: Dương Tấn Diệp
Trình bày các vấn đề về kinh tế vĩ mô; hệ thống đo lường sản lượng quốc gia; lý thuýêt xác định sản lượng cân bằng; Các chính sách tài khóa - ngoại thương; tiền tệ và ngân hàng; chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện cân bằng chung; Vấn đề lạm phát và thất nghiệp; thương mại quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại; tăng trưởng kinh tế.
Kinh tế vĩ mô : Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập
Tác giả: Dương Tấn Diệp
Quyển sách này được viết dưới dạng trình bày tóm lược, nhằm giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận những lý thuyết và kiến thức kinh tế vĩ mô căn bản. Toàn bộ nội dung cũng như kết cấu của quyển sách đều được trình bày theo quyển Kinh tế Vĩ mô của cùng tác giả.
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
Khái quát về kinh tế vĩ mô; Hoạch toán thu nhập quốc dân; Khái niệm lạm phát thất nghiệp; Chính sách tài chính; Tiền tệ và chính sách tiền tệ; Thương mại quốc tế; Tăng trưởng kinh tế.
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Dương Tấn Diệp
macroeconomics Instructors manual
Tác giả: R.GLENN HUBBARD ANTHONY PATRICK
Macroeconomics
Tác giả: R.Glenn Hubbard, Anthony Patrick Obrien
The book motivates users by demonstrating how real business uses economics to make real decisions on a daily basis. Covers the different Market Structures in an intuitive fashion so that readers of all backgrounds and fields can grasp the importance and flow of these concepts.
Macroeconomics Principles and Policy
Tác giả: Baumol Blinder
Macroeconomics
Tác giả: Sloman, Norris
Macroeconomics
Tác giả: Robert J. Gordon
Principles of Macroeconomics
Tác giả: N. Gregory Mankiw
The 4th edition also features an expanded instructor"s resource package designed to assist instructors in course planning and classroom presentation and full integration of content with Aplia, the leading online Economics education program.
Principles of Microeconomics
Tác giả: Roy J. Ruffin, Paul R. Gregory

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center