ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Microeconomics Study Guide
Tác giả: HUBBARD OBRIEN
Microeconomics
Tác giả: Hubbard obrien
working communications
Tác giả: RICHARDSON BEIRS BRUNO DENG AND HENSCHKE
global business today
Tác giả: charles W L hill
After the car
Tác giả: Kingsley Dennis, John Urry
It is difficult to imagine a world without the car, and yet that is exactly what Dennis and Urry set out to do in this provocative new book. They argue that the days of the car are numbered: powerful forces around the world are undermining the car system and will usher in a new transport system sometime in the next few decades. Specifically, the book examines how several major processes are shaping the future of how we travel
Contact center - Nghề dịch vụ khách hàng qua điện thoại
Tác giả: Bùi Xuân Phong
Giới thiệu tổng quát về nghề dịch vụ khách hàng qua điện thoại và bí quyết mang lại thành công trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này dưới con mắt của người trong cuộc, qua đó giúp cho các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa hướng nghiệp có thêm cơ hội nghề nghiệp
Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Lê Xuân Tạo, Nguyễn Thanh Sơn
Các tỉnh ủy ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay- những vấn đề lý luận và thực tiễn; thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm. Phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở ĐBSCL đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025.
Economics
Tác giả: McConnell Brue
his book contains six parts: An introduction to economics and the economy; Microeconomics of product markets; Microeconomics of resource markets; Microeconomics of Government; Microeconomics issues and policies; and International economics and the world economy.
Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tác giả: Phan Nhựt Duy, Đoàn Ngọc Hiệp
Giáo trình kinh tế xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Mai
Giáo trình phát triển sản phẩm
Tác giả: Đỗ Văn Chương
Giáo trình kinh tế du lịch khách sạn
Tác giả: Đinh Thị Thư
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành
Tác giả: Thẩm Thành Trung
Giáo trình tổng quan du lịch
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Mai Sinh
Giáo trình nghiệp vụ lữ hành
Tác giả: Phan Võ Thu Tâm, Hà Văn Hùng
Giáo trình thị trường và giá cả nông sản, thực phẩm
Tác giả: Trần Hữu Cường
Trình bày những khái niệm, nguyên lý về sự hình thành giá cả và thị trường nông sản, thực phẩm; Các phương pháp nghiên cứu và phân tích giá cả thị trường; vận dụng các kỹ năng kinh doanh thông qua các quyết định về giá và trao đổi thương mại
Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm
Tác giả: Trần Hữu Cường (Ch.b.)
Sách đề cập đến nhiều lĩnh vực chuyên môn như tài chính, marketing, hoạt động tác nghiệp, các loại hình đơn vị sản xuất kinh doanh, thực hiện chức năng quản trị và quản trị nhân lực.
Giáo trình kinh tế học vi mô cơ bản
Tác giả: Nguyễn Thị Tường Anh chủ biên
Giới thiệu chung về kinh tế học vi mô; Phân tích và nhận định cầu và cung, hệ số co giản; Chính sách của chính phủ đối với thị trường; Cầu cung trong nền kinh tế mở, nhỏ; Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng; Lý thuyết về hành vi của người sản xuất; Cấu trúc thị trường; Thị trường lao động; Thất bại thị trường.
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center