ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Chủ nghĩa xã hội khoa học : Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992
Tác giả: Phạm Quang Thái,...(bs)
Sơ lược lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Sứ mệnh của giai cấp công nhân. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hệ thống chính trị vafneenf dân chủ xã hội chủ nghĩa,...
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh(Dùng trong các trường ĐH, CĐ)
Tác giả: Lê Mậu Hãn,..[và những người khác]
Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;...
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lê nin(Dùng cho khối ngành kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Page 1/2  12>


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center