ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Finacial institutions, íntruments & markets
Tác giả: Christopher viney
Financial planning
Tác giả: Warren McKeown, Mike Kerry, Marc Olynyk,...
The text is the new edition of what was previously titled Personal Finance which has been a market leading textbook in the area of financial planning for 10 years.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center