ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cứ đi để lối thành đường: Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam
Tác giả: Phoenix Ho
Cứ đi - để lối thành đường là những thao thức, những trải nghiệm sống động, những chia sẻ chân tình, tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp làm tình yêu và lẽ sống của mình. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng không thay đổi mà chính là tìm ra điểm bất biến trong thế giới mau thay đổi này: đó là hiểu rõ bản thân.
Fiduciary management : blueprint for pension fund excellence
Tác giả: Anton Van Nunen
Fiduciary Management offers an in-depth explanation of every facet of this fast-growing approach to organizing the management of an institutional investment portfolio. Expert author Anton van Nunen begins by outlining the historic shift that has brought this strategy to the attention of the investment community and quickly moves on to illustrate fiduciary management in practice; giving advice in terms of asset-liability modeling and financial markets, constructing portfolios, selecting and overseeing investment managers, benchmarking and performance measurement, and reporting.
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
Tổng quan môn kinh tế nguồn nhân lực. Dân số và nguồn nhân lực. Thị trường lao động. Năng suất lao động
Nghiệp vụ thư ký giám đốc trong thời đại mới
Tác giả: Lê Văn In, Nguyễn Thị Ngọc An
Tổng quan về thư ký; Những nhiệm vụ tổ chức công việc của người thư ký; Biên tập văn bản và quản lý hồ sơ tài liệu tại văn phòng lãnh đạo
Văn kiện hội nghị lần thứ mười ban chấp hành trung ương khoá XI
Tác giả:
Văn kiện hội nghị lần thứ mười ban chấp hành trung ương khoá XI, bao gồm lời phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tờ trình của Bộ chính trị về Dự thảo báo cáo chính trị, Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ chính trị,...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center