ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Economics
Tác giả: Irvin B. Tucker
kinh tế
microeconomics theory
Tác giả: walter nicholson
Human resource department
Tác giả: jon M werner randy l déimone
300 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có công nghệ tiên tiến của Nhật Bản
Tác giả: Cục Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI)
A guide to everyday economic statistics
Tác giả: Gary E. Clayton, Martin Gerhard Giesbrecht, Feng Guo
The 7th edition Guide to Everyday Economic Statistics is a handy little guide that can be consulted for clarification whenever any of the statistical series dealt with are encountered. The authors examine how different series are constructed and how we may use them effectively. This guide puts statistics in context, so the reader can see how an individual statistic relates to the larger picture. Because of this, students won"t have to read the book consecutively from beginning to end.
Biện chứng của tự nhiên
Tác giả: Ph Ănghen
Bài giảng môn học kinh tế phát triển
Tác giả: Đại học Đà nẵng
Bài tập và bài giải phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán
Tác giả: Bùi Kim Yến… [và những người khác]
Bắt đầu công việc kinh doanh riêng
Tác giả: Stephen C. Harper
Bài tập kinh tế vĩ mô chọn lọc
Tác giả: Vũ Kim Dũng chủ biên
Bài tập kinh tế quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Chỉnh
Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế
Tác giả: Nguyễn Ninh Kiều
Các công cụ phân tích tài chính
Tác giả: Nguyễn Văn Dung, Vũ Thị Bích Quỳnh

Page 1/16  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center